18 Haziran 2011 Cumartesi

Bay Perşembe-Destruction 2011 projectProje adı: Son Hüküm

İçerik:

Birbirine bağlı 3 kolaj serinden oluşmuş, konsept çalışma


Seri 1: soğuk savaşın patalojik yansımaları (4 parça kolaj)
“Lazarus Başkaldırıyor, Anamorphosis, Demirgue ile Yüzleşme, Korkunun Penceresi”


Seri 2: 3. Dünya Savaşı Direniş Sirki (parça kolaj)
“3. Dünya Savaşının Kısa Tarihi”


Seri 3: kozmik savaşın görünmez detayları ( 6 parça kolaj)
“Musa Paralel Evrende, Pleroma’da Sonsuz Bahar, 5. Güneşin İşareti, Sonsuz Gül, İtaat Ağacı, Kastrasyon”


Kavram:
Var olan bu köhne dünyayı yıkmak için, devletlerin, dinlerin, orduların, şirketlerin değil, direniş sirkinin yürüttüğü bir 3. Dünya Savaşı düşlüyorum.


Akla karşı tekinsiz,
Ortodoksiye karşı heterodoksi,
İdeolojiye karşı idrak,
Yerleşikliğe karşı göçebelik,
Bürokrasiye karşı otonomi,
Ahlaka karşı etik,
Gerçekliğe karşı düş,
Karamsarlığa karşı neşe,
Doğmalara karşı Gnosis,
Ölüme karşı yaşam
ile silahlanmış mutant bir direniş sirki.


“En el hak” diyen sufilerin, simyacıların, delilerin, çocukların, liberterlerin ve her türden canlının açık karnaval hali.

Yıkım’ın ardından çakacak şafağı, yeni dünyaları müjdelemek için!


Hamiş:

“Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Başkasından sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz”

Muhyiddin Abdal
*

Last Judgement

The study comprises 3 series of collages.

Serial 1: pathological reflections of cold war
“Lazarus is rising against, Confrontation with Anamorphosis, Face of Demirgue, The window of the fear”

Serial 2: Third World War Resistance Circus
“Brief History of Third World War”

Serial 3: Invisible details of cosmic war
“Moses is in Parallel Universe, the Eternal Spring in Pleroma, The Sign of the Fifth Sun, the Eternal Rose, the Tree of Obeidance, Castration”

Concept:
To destruct this existing old world, I imagine a Third World War that are conducted by Resistance Circus, not by governments, religions, armies, companies.

A mutant resistance circus armed with


uncanny against the wisdom
heterodoxy against the ortodoxy
intellect against the ideology
nomadism against the sedentation
autonomy against the bureaucracy
ethics against the morality
dream against the reality
cheer against the pessimism
Gnosis against dogmas.


Open carnival of Sufis who say “I am (a piece of) God”, alchemists, insanes, kids, libertarians and all kinds of creatures.

To herald new worlds, the down that will come after the Destruction


Footnote:

“We are not counted with fingers
We don’t die out by breaking
Noone knows our circumstances
By asking the other”

Muhyiddin Abdal

Hiç yorum yok: